Konstruowanie programów nauczania kształcenia ogólnego zgodnych z nową podstawą programową.

Zapraszamy nauczycieli szkół wszystkich typów na kolejne edycje szkolenia Konstruowanie programów nauczania kształcenia ogólnego zgodnych z nową podstawą programową.

Więcej…

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa