Jesienne szkolenia w Dębem

W dniach 11-12 i 12- 13 września 2011 r. zorganizowano w ramach projektu  "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego" szkolenie pt. „Organizacja pracy szkoły od 1 września 2012 roku” adresowane do pracowników nadzoru pedagogicznego i systemu doskonalenia. Z zaproszenia skorzystało 207 wizytatorów, konsultantów i doradców metodycznych z całej Polski.

Program szkolenia obejmował 10 godzin zajęć:
– wykłady na temat zmian organizacyjnych wynikających z przepisów prawa oraz zasad budowania arkusza organizacji pracy szkoły,
– ćwiczenia warsztatowe z budowania szkolnych planów nauczania dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

W dniach 18-20, 25-27 oraz 28-30 września 2011r. odbyły się szkolenia pt: „Konstruowanie programów nauczania kształcenia ogólnego zgodnych z nową podstawą programową”.

W zajęciach, obejmujących 20 godzin wykładów i ćwiczeń, wzięło udział 317 nauczycieli szkół wszystkich typów z całej Polski. Program obejmował następujące zagadnienia:

  • Nauczyciel – rzeczywistym twórcą programu nauczania, czyli o różnych aspektach nowej podstawy kształcenia ogólnego,
  • Podstawa programowa – jako fundament projektowania dydaktycznego,
  • Tworzenie programu nauczania. Działania nauczyciela „krok po kroku",
  • Autoocena i recenzowanie programów nauczania,Program a proces dydaktyczny,
  • Ewaluacja i modyfikacja programu nauczania.

Uczestnicy szkolenia pracowali nad zagadnieniami dotyczącymi tworzenia programów nauczania, mieli także możliwość korzystania z publikacji, zawierających komentarze do nowej podstawy programowej. Uzupełnieniem warsztatów była prezentacja na temat portalu Scholaris, jako narzędzia przydatnego w nauczaniu. 

 

  

  

 Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa