Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bohaterów Westerplatte

{module Szkoła Promująca Zdrowie|rounded}

1
Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bohaterów Westerplatte
2
Adres szkoły
 
Ul. Urocza 4
82-300 Elbląg
3
Województwo
Warmińsko-mazurskie
4.
Rok otrzymania Krajowego (Polskiego) Certyfikatu
2009
5.
Organ prowadzący
Miasto Gmina Elbląg
6
Telefon/fax/mail/strona internetowa
Tel/fax – (55)6424655,
 www.ssp19elblag.hg.pl
7.
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Aleksandra Nieżurawska
8.
Imię i nazwisko koordynatora ds. promocji zdrowia
Ewa Piotrowska
9.
Lokalizacja szkoły (wieś, miasto – liczba mieszkańców)
Miasto-126 tys. mieszkańców
10.
Liczba uczniów
 
506
11.
Osiągnięcia szkoły w zakresie promocji zdrowia (mocne strony szkoły):
 
1.      Realizacja edukacji zdrowotnej przez całą społeczność szkolną.
2.      Tworzenie pozytywnego klimatu społecznego szkoły.
 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa