Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły

{module Szkoła Promująca Zdrowie|rounded}

1
Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły
2
Adres szkoły
 
11-710 Piecki
Ul. Zwycięstwa 23
3
Województwo
Warmińsko – mazurskie
4
Organ prowadzący
Gmina Piecki
5
Telefon/fax/mail/strona internetowa
(89)7421012/(89)7422266, sppiecki@tlen.pl,
 www.sppiecki.edu.pl
6
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Lucjan Kulik
7
Imię i nazwisko koordynatora ds. promocji zdrowia
Danuta Krawczyk
8
Lokalizacja szkoły (wieś, miasto – liczba mieszkańców)
Wieś – 3304 mieszkańców
9
Liczba uczniów
299
10
Osiągnięcia szkoły w zakresie promocji zdrowia (mocne strony szkoły):
1.Tworzenie klimatu społecznego szkoły.
2. Diagnozowanie i wspólne rozwiązywanie własnych problemów.
3. Zapewnienie wszechstronnej pomocy uczniom z trudnościami w nauce.
 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa