Wyniki konkursów 2010 r.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zakończył realizację zaplanowanych w 2010 r. konkursów na opracowanie programów nauczania: edukacji wczesnoszkolnej, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie, etyki, zajęć komputerowych i informatyki oraz przedmiotów artystycznych.

 
 
WYNIKI KONKURSÓW

 

Edukacja wczesnoszkolna rozstrzygnięcie konkursu
Edukacja dla bezpieczeństwa unieważnienie konkursu
Wychowanie fizyczne unieważnienie konkursu
Wychowanie do życia w rodzinie rozstrzygnięcie konkursu
Etyka rozstrzygnięcie konkursu
Zajęcia komputerowe i informatyka unieważnienie konkursu
Przedmioty artystyczne unieważnienie konkursu

 

Nagrodzono następujące prace i ich autorów:

Etyka: „Ludzkie ścieżki" – kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym

Anna Ziemska – Absolwentka Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, Polonistyki UW oraz studiów podyplomowych – Studium Pedagogiki Niezależnej w ISNS UW i Wiedzy o Kulturze w IBL PAN. Nauczycielka etyki od ponad 11 lat, uczy etyki, języka polskiego i WOK-u w Szkołach Fundacji Szkolnej w Warszawie. Należy do grupy liderów przygotowującej i przeprowadzającej warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli zatrudnionych w Fundacji Szkolnej. Uczestniczyła w spotkaniach Koła Nauczania Filozofii i Etyki w szkole, działającego przy PTF. Autorka programów nauczania etyki w klasach I-III – „Elementarz etyki" oraz w klasach IV-VI – „Ścieżki wiodące ku dobru".

Łukasz Malinowski – Absolwent Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego (w ramach tych studiów zdobył tytuł magistra filozofii w Instytucie Filozofii UW oraz tytuł magistra socjologii w Instytucie Socjologii UW), obecnie doktorant w Szkole Nauk Społecznych PAN. Nauczyciel etyki od 4 lat, uczy etyki w Szkołach Fundacji Szkolnej w Warszawie. Należy do grupy liderów przygotowującej i przeprowadzającej warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli zatrudnionych w Fundacji Szkolnej.

Edukacja wczesnoszkolna:  Nowoczesna Edukacja – szkoła w działaniu

Marzena Kędra – Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Moszczance. Honorowy Profesor Oświaty, wiceprzewodnicząca Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki C. Freineta. Autorka i realizatorka wielu programów oraz projektów edukacyjnych, w tym projektu dotyczącego współpracy międzynarodowej nagrodzonego przez Marszałka Województwa Opolskiego. Laureatka licznych nagród. W 2000 r. została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Ostatnio uzyskała tytuł „ Dyrektora Roku 2010” woj. opolskiego, wygrała wojewódzki etap konkursu MEN i ORE „Szkoła Obywateli” w kategorii szkół podstawowych. Stypendystka Fundacji Batorego (odbyła staż pedagogiczny w Lizbonie). Autorka licznych publikacji o tematyce edukacyjnej. Program Nowoczesna Edukacja-Szkoła w działaniu realizowany jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Moszczance. Szkoła otrzymała za realizację zadań opisanych w programie III nagrodę w ogólnopolskim konkursie Ministra Edukacji Narodowej „Otwarci na zmiany”.

Wychowanie do życia w rodzinie: Program zajęć edukacyjnych dla II, III i IV etapu edukacyjnego

Grażyna Skirmuntt – Z wykształcenia biolog, nauczyciel biologii i wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Zabrzu. Od 2000 roku nauczyciel doradca metodyczny z biologii i przedmiotów pokrewnych w Zabrzu.

Autorka i współautorka:

  • programu nauczania biologii (DKOS-4015-5/02),
  • cyklu podręczników z biologii dla zakresu podstawowego i rozszerzonego liceum ogólnokształcącego, technikum i liceum profilowanego,
  • artykułów i publikacji zwartych zawierających materiały metodyczne i dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli,
  • cyklu „Ekologia w Gimnazjum. Multimedialny pakiet edukacyjny dla szkół gimnazjalnych”,
  • nowej podstawy programowej z biologii.
 


Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa