Szkolenie „Agresja i autoagresja u dzieci ze spektrum autyzmu”

Źródło: fotolia
Źródło: fotolia

Szkolenie „Agresja i autoagresja u dzieci ze spektrum autyzmu” odbyło się online 12 marca 2024 r. Organizatorem wydarzenia był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Główne cele szkolenia to: poszerzenie wiedzy na temat przyczyn agresji i autoagresji oraz wzbogacenie warsztatu pracy z dzieckiem/uczniem ze spektrum autyzmu przejawiającym zachowania agresywne i autoagresywne, a także wsparcie szkoły w działaniach na rzecz budowania włączającego środowiska.

Szkolenie poprowadziła dr Krystyna Pomorska z Uniwersytetu Łódzkiego, która specjalizuje się w terapii dzieci i młodzieży o nietypowym rozwoju we współpracy z ich rodzinami. Uczestnicy otrzymali informacje na temat przyczyn oraz sposobów przeciwdziałania agresji i autoagresji u uczniów ze spektrum autyzmu, a także zostali zapoznani z wybranymi strategiami oddziaływań w sytuacjach trudnych w przedszkolu i szkole.

Podczas spotkania była także możliwość wymiany doświadczeń i zadawania pytań, na które prelegentka udzielała odpowiedzi.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele szkół i placówek, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, kuratoriów oświaty i inni zainteresowani problematyką.

Spotkanie zostało wysoko ocenione przez odbiorców.

Organizatorzy dziękują prelegentce i uczestnikom za obecność oraz zaangażowanie.

Ostatnia aktualizacja: 15 marca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa