Felietony z życia i myśli Jana Pawła II

Felietony z życia i myśli Jana Pawła II

Jan Paweł II (ZA)ATAKOWANY – część siódma

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym odcinkiem cyklu „(ZA)ATAKOWANY”. W tej części został poruszony problem podważania autorytetu i wiarygodności Jana Pawła II oraz jego nauk. W felietonie podane są przykłady znieważania pomników, szkalowania dobrego imienia w mediach społecznościowych pod pozorem obrony prawdy. Celem przeciwnika jest zdyskredytowanie osoby Papieża. Odcinek uświadamia nam, jak wielką moc posiadają jego słowa i czyny dla obecnych i przyszłych pokoleń. Jak ważna jest obrona […]

Jan Paweł II (ZA)ATAKOWANY – część szósta

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym odcinkiem cyklu „(ZA)ATAKOWANY)”. W szóstej części felietonu zostały podkreślone przymioty Papieża Jana Pawła II, które zazwyczaj  łączymy z ludźmi sukcesu, a nie z świętymi Kościoła Katolickiego. Papież nauczał o istocie i godności życia ludzkiego, której obrona jest obowiązkiem każdego człowieka. Dlatego też podkreślał rolę rodziny, apelował o nadanie jej należytych praw. W felietonie ukazano również Papieża jako inicjatora Światowych Dni Młodzieży, […]

Jan Paweł II (ZA)ATAKOWANY – część piąta

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym odcinkiem cyklu „(ZA)ATAKOWANY”. W tej części omówiona została kwestia współpracy nowego arcybiskupa krakowskiego – Karola Wojtyły, przedstawianego przez komunistyczne władze jako otwartego i nowoczesnego, z konserwatywnym Prymasem Stefanem Wyszyńskim. Służby bezpieczeństwa PRL robiły, co mogły, by poróżnić te dwie wybitne postaci, jednak wielkie zaufanie, jakim darzyli siebie nawzajem Karol Wojtyła i Stefan Wyszyński uniemożliwiło realizację tych planów.

Jan Paweł II (ZA)ATAKOWANY – część czwarta

kadr z filmu: Jan Paweł II (ZA)ATAKOWANY – część czwarta

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym odcinkiem cyklu „(ZA)ATAKOWANY”, w której zwrócono uwagę na pielgrzymkę papieża do Polski z 1991 r. oraz jej medialny odbiór. Co interesujące, homilie Jana Pawła II spotykały się z negatywną reakcją wśród części polskiego społeczeństwa, które, uszczęśliwione transformacją ustrojową, nie było skłonne zaakceptować nauczania papieża, dotyczącego chociażby problemu odwróconych wartości.

Jan Paweł II (ZA)ATAKOWANY – część trzecia

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym odcinkiem cyklu „(ZA)ATAKOWANY”. W tej części został poruszony problem inwigilacji Jana Pawła II przez KGB, w kontekście prowadzonej w latach 1979-1990 operacji „Kapella”. Uświadamia nam ona między innymi, jak wielkim zagrożeniem dla systemu komunistycznego był pontyfikat Papieża Polaka.   Zapraszamy na trzeci odcinek z cyklu „(ZA)ATAKOWANY”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa