Wizyty 2015-2016

Wizyty 2015-2016

Przedstawiciele włoskiego systemu szkolenia zawodowego w ORE

Wczoraj (30 listopada) gościliśmy w Ośrodku Rozwoju Edukacji przedstawicieli włoskiego systemu szkolenia zawodowego z Regionu Piemont. Czternastoosobowa grupa składała się z przedstawicieli centrum szkolenia, dyrektorów szkół i ośrodków doskonalenia zawodowego, przedstawicieli urzędów pracy, władz lokalnych odpowiedzialnych za szkolenie zawodowe.

Spotkanie z delegacją z Tunezji

23 listopada 2016 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji gościł delegację z Tunezji, reprezentowaną przez przedstawicieli tunezyjskiego Ministerstwa Edukacji i organizacji „Afreecan”. Organizacja ta zajmuje się wdrażaniem programu „Democracy in Progress” w ramach projektu „Aktywizacja diaspory tunezyjskiej w Polsce na rzecz rozwoju kraju pochodzenia” (finansowanego przez MSWiA). Celem spotkania było zapoznanie gości z Tunezji z procesem demokratyzacji w Polsce po roku 1989 oraz wpływem tego procesu na polski system edukacji.

Wizyta studyjna z Turcji

26 października spotkaliśmy się z przedstawicielami kilku tureckich ministerstw – edukacji, pracy i polityki społecznej, zdrowia – potencjalnych beneficjentów funduszy dla zatrudnienia, edukacji, kształcenia i integracji społecznej. Naszych gości interesowały europejskie systemy wdrażania, zarządzania i monitorowania oraz przestrzegania dobrych praktyk we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Austriaccy nauczyciele w ORE

15 lipca 2016 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji gościł piętnastoosobową grupę nauczycieli z Austrii. Była to już druga wizyta studyjna organizowana przez Ambasadę RP w Wiedniu, w obecności II sekretarza Ambasady Joanny Klepackiej. Trzon grupy stanowili nauczyciele historii szkół ponadpodstawowych, realizujący w swojej pracy z uczniami projekty dotyczące historii Żydów w Europie oraz Holokaustu.

Wizyta przedstawicieli Islandii

9 maja Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) odwiedziła grupa islandzkich urzędników, którzy w Reykjaviku oraz całym przyległym do stolicy Islandii regionie są odpowiedzialni za edukację obowiązkową. Wizyta przygotowana została we współpracy z Uniwersytetem Otwartym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w ramach projektu „Educational System in Poland”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa