Wizyta przedstawicieli Islandii

9 maja Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) odwiedziła grupa islandzkich urzędników, którzy w Reykjaviku oraz całym przyległym do stolicy Islandii regionie są odpowiedzialni za edukację obowiązkową. Wizyta przygotowana została we współpracy z Uniwersytetem Otwartym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w ramach projektu „Educational System in Poland”.

Uczestnicy spotkania zapoznali się ze strukturą, zadaniami i działalnością ORE. Omówiono także organizację edukacji w Polsce, ze szczególnym naciskiem na bieżące zmiany oraz kompetencje poszczególnych jednostek podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Goście z Islandii zainteresowani byli przede wszystkim:

  • nadzorem pedagogicznym i zmianami w systemie wprowadzonymi w trakcie realizacji projektów europejskich;
  • edukacją dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • e-podręcznikami oraz edukacyjnymi platformami internetowymi (Scholaris, wyszukiwarka produktów konkursowych Instytucji Pośredniczącej II Stopnia, Generator Kart Pracy).

Zaprezentowane zasoby są niezmiernie cennym wsparciem w kształceniu polskojęzycznej młodzieży uczęszczającej do szkół podległych Reykjavik City Department of Education and Youth[i].

Wiedza, którą islandzcy urzędnicy zdobyli podczas wizyty w Polsce, ma posłużyć między innymi poprawie jakości kształcenia polskich emigrantów. Dla nas wizyta była szczególne ważna ze względu na Polaków, którzy stanowią największą mniejszość narodową w Islandii.

Fotorelacja
 ______________________

[i] Reykjavik City Department of Education and Youth ma za zadanie kształtować politykę oświatową miasta oraz przyległych regionów w zgodzie z islandzkim prawem edukacyjnym. Ponadto pracownicy biura uczestniczą w ewaluacji podległych szkół, zapewniają wsparcie w działaniach na rzecz rozwoju szkół i placówek oraz doskonalenia nauczycieli. Zarządzają funduszami przeznaczonymi na edukację dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dzieci, dla których język islandzki nie jest językiem ojczystym. Gromadzą i popularyzują informację pedagogiczną adresowaną zarówno do środowiska edukacyjnego, jak i rodziców.

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa