Austriaccy nauczyciele w ORE

15 lipca 2016 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji gościł piętnastoosobową grupę nauczycieli z Austrii. Była to już druga wizyta studyjna organizowana przez Ambasadę RP w Wiedniu, w obecności II sekretarza Ambasady Joanny Klepackiej. Trzon grupy stanowili nauczyciele historii szkół ponadpodstawowych, realizujący w swojej pracy z uczniami projekty dotyczące historii Żydów w Europie oraz Holokaustu.

Celem wizyty było poznanie historii współżycia Polaków i Żydów oraz programów realizowanych przez ORE, dotyczących rozwoju relacji polsko-żydowskich. Uczestnicy wizyty wyrażali swą troskę o dotarcie do jak najszerszej grupy młodych ludzi w swoim kraju z wiedzą o faktach historycznych oraz o dobre merytoryczne przygotowanie się do pracy z młodzieżą.

Dyrektor ORE Sławomir Kuligowski przywitał gości i przestawił zarys planów resortu edukacji co do zmian w organizacji oświaty oraz w podstawie programowej od września 2016 roku.  Ewa Bobińska – koordynatorka projektów dotyczących historii i relacji polsko-żydowskich − przedstawiła bardzo obszernie szczegóły projektu „Zachować pamięć”. Opowiedziała o początkach nawiązania współpracy pomiędzy Instytutem Yad Vashem i Ministerstwem Edukacji Izraela a polskim resortem oświaty w roku 2003; przedstawiła komponenty projektu, takie jak: seminaria kontaktowe dla nauczycieli z Polski i Izraela, spotkania młodzieży polskiej z izraelską, stronę internetową projektu www.polska-izrael.edu.pl , sieć koordynatorów, scenariusze wspólnych zajęć z książki „Zachować pamięć”, a także inne publikacje − „Polacy i Żydzi”,  „Zrozumieć Holokaust”, „Jak uczyć o Holokauście”. Wspomniano  także inne projekty – „Pamięć dla przyszłości” (realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Dzieci Holocaustu, służący przygotowaniu szkół do organizacji obchodów Dnia Pamięci o Holokauście i przeciwdziałania zbrodniom przeciwko ludzkości)  oraz  „Pamięć i edukacja – uczymy się od siebie” (polsko-francuskie nauczanie o Zagładzie, we współpracy z Memoriałem de la Shoah w Paryżu).

Grupa zadała wiele pytań, zwłaszcza o przebieg spotkań młodzieży polskiej i izraelskiej w polskich szkołach i miejscach wspólnej pamięci, a także pytań o możliwość organizacji spotkań pomiędzy szkołami austriackimi i polskimi. Zaplanowano dalsze korespondencyjne uzgodnienia co do nawiązania współpracy. Dziękujemy naszym Gościom i wszystkim zaangażowanym w organizację wizyty, za pomoc w nawiązaniu twórczej relacji pomiędzy nauczycielami obu krajów – Austrii i Polski.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa