Spotkanie z delegacją z Tunezji

23 listopada 2016 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji gościł delegację z Tunezji, reprezentowaną przez przedstawicieli tunezyjskiego Ministerstwa Edukacji i organizacji „Afreecan”. Organizacja ta zajmuje się wdrażaniem programu „Democracy in Progress” w ramach projektu „Aktywizacja diaspory tunezyjskiej w Polsce na rzecz rozwoju kraju pochodzenia” (finansowanego przez MSWiA). Celem spotkania było zapoznanie gości z Tunezji z procesem demokratyzacji w Polsce po roku 1989 oraz wpływem tego procesu na polski system edukacji.

Wicedyrektor ORE Beata Jancarz-Łanczkowska, otwierając spotkanie − przedstawiła polski system edukacji  oraz zadania Ośrodka Rozwoju Edukacji jako centralnej placówki doskonalenia nauczycieli, podległej Ministerstwu Edukacji Narodowej. Specjaliści Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich zaprezentowali działania Ośrodka w zakresie edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich. Opowiedzieli również o realizacji edukacji patriotycznej i obywatelskiej w polskich szkołach, z uwzględnieniem zasad funkcjonowania programu „Szkoła demokracji – szkoła samorządności”. Największe zainteresowanie wzbudziły realizowane programy wsparcia oraz różnorodność opracowanych publikacji i filmów, na temat kształtowania kompetencji obywatelskich na rzecz demokracji.

Gości  zainteresowały także następujące zagadnienia:

  • egzekwowanie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
  • organizacja systemu wsparcia dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • funkcjonowanie szkół specjalnych,
  • internetowe zasoby edukacyjne ORE – m.in. Scholaris i e-podręczniki.

Uczestnicy wizyty studyjnej wyrazili chęć współpracy w zakresie doskonalenia nauczycieli tunezyjskich w naszym ośrodku lub szkolenia wyjazdowego w szkołach w Tunezji, przeprowadzonego przez specjalistów ORE. Dużym zainteresowaniem cieszyły się anglojęzyczne materiały edukacyjne, w które wyposażyliśmy gości. 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa