Wspomaganie szkół w rozwoju – Poszukujemy

Wspomaganie szkół w rozwoju – Poszukujemy

Poszukujemy ekspertów − kształcenia matematyczno-przyrodniczych kompetencji kluczowych uczniów

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów, którzy opracują 4 ramowe programy szkoleń oraz przeprowadzą zajęcia dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty. Tematyka szkoleń dotyczy kształcenia matematyczno-przyrodniczych kompetencji kluczowych uczniów.

Poszukujemy ekspertów − wychowanie i kształtowania postaw uczniów

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów, którzy opracują 4 ramowe programy szkoleń oraz przeprowadzą zajęcia dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty. Tematyka szkoleń dotyczy kształtowania postaw (innowacyjności, kreatywności, pracy zespołowej) uczniów.

Poszukujemy ekspertów − wykorzystywanie eksperymentu i doświadczeń oraz innych metod aktywizujących uczniów

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów, którzy opracują 4 ramowe programy szkoleń oraz przeprowadzą zajęcia dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty. Tematyka szkoleń dotyczy wykorzystywania doświadczeń, eksperymentów i innych metod aktywizujących uczniów.

Poszukujemy ekspertów − wykorzystywanie TIK w nauczaniu/uczeniu uczniów

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów, którzy opracują 4 ramowe programy szkoleń oraz przeprowadzą zajęcia dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty. Tematyka szkoleń dotyczy kształtowania kompetencji w zakresie wykorzystywania narzędzi nowoczesnych technologii w procesie nauczania/uczenia uczniów.

Poszukujemy ekspertów − kształcenie kompetencji porozumiewania się w językach obcych uczniów

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów, którzy opracują 3 ramowe programy szkoleń oraz przeprowadzą zajęcia dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty. Tematyka szkoleń dotyczy kształcenia kompetencji porozumiewania się w językach obcych  uczniów.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa