Wspomaganie szkół w rozwoju – Poszukujemy

Wspomaganie szkół w rozwoju – Poszukujemy

Poszukujemy trenerów − wykorzystanie eksperymentu, doświadczeń i innych metod aktywizujących uczniów

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje 2 trenerów do prowadzenia zajęć w czasie szkolenia, dotyczącego wspomagania szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (wykorzystanie eksperymentów, doświadczeń i innych metod aktywizujących uczniów).

Poszukujemy ekspertów − kształcenie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje eksperta, który opracuje 1 ramowy program szkoleń oraz przeprowadzi zajęcia dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty. Tematyka szkolenia dotyczy kształcenia kompetencji: matematyczno-przyrodnicze, języki obce, TIK, wykorzystanie doświadczeń i eksperymentów i kształtowanie postaw – dzieci w przedszkolu.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa