Coś się kończy, coś się zaczyna – czyli finał projektów SCWEW

Po blisko 4 latach zakończyliśmy działania projektowe, związane z opracowaniem koncepcji SCWEW-ów. Był to czas, który dzisiaj wspominamy już z sentymentem, ale jak mówi wielu z nas, było to jednocześnie ogromne doświadczenie dla wszystkich jego uczestników. Zespoły projektowe ORE oraz zespoły 23 grantobiorców pokazały że wspólnie możemy zrobić więcej, a każdy głos w dyskusji jest potrzebny i ważny. Za nami 2 lata, których efekty potwierdziły ogromną potrzebę wsparcia przedszkoli i szkół ogólnodostępnych i kontynuowanie takich działań. Środowisko szkolne potwierdziło potrzebę współpracy z ekspertami gwarantującymi  specjalistyczne wsparcie, oparte na wieloletnim doświadczeniem wynikającym z pracy w szkołach i placówkach specjalnych, ale też pogłębione w wyniku wsparcia szkoleniowego grantodawcy.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się konsultacje indywidualne i grupowe, które były okazją do pogłębionej dyskusji nauczycieli i specjalistów z placówek ogólnodostępnych z ekspertami SCWEW. Ta forma wsparcia spotkała się także z zainteresowaniem rodziców.

Modelowe zajęcia były okazją do praktycznego wdrożenia rozwiązań, zarówno dydaktycznych, jak i sprzętowych do pracy z grupą i klasą zróżnicowaną. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego, który poprawiał funkcjonowania uczniów w klasie.

SCWEW-y zawsze poszukiwały takich rozwiązań, które  były adekwatne do potrzeb odbiorców. Nie ma dwóch takich samych szkół i takich samych przypadków. Eksperci SCWEW zawsze indywidualizowali swoje działania i odpowiadali na zgłaszane potrzeby. Wszyscy rozumieli, że działanie SCWEW, to proces, w którym najistotniejsze pozostaje budowanie szkoły dla wszystkich uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości.

Dwa lata projektowe to dowód, że utworzenie SCWEW jest możliwe, ale wymaga opracowania szczegółowych zasad i stworzenia odpowiednich warunków oraz zapewnienia ich finansowania. Nabycie tej wiedzy stało się możliwe dzięki działaniom 23 SCWEW-ów i zaangażowanych zespołów projektowych, kierowanych przez niezwykłych profesjonalistów, czyli liderów SCWEW.

I tu się kończy nasza przygoda…
Jedna się kończy druga zaczyna…
Więc na co czekamy? Skoro zaczyna się druga to nie pozwólmy jej czekać, ruszajmy!
Źródło

Zachęceni pozytywnymi opiniami oraz przekonani o potrzebie funkcjonowania SCWEW jesteśmy w trakcie przygotowania nowego projektu „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą”. Realizację projektu planujemy rozpocząć w IV kwartale 2023 roku, natomiast zakończenie przewidziane zostało na IV kwartał 2027 roku. Jest to kolejne, duże  przedsięwzięcie nie tylko finansowe, ale i organizacyjne, ponieważ  planowane jest utworzenie 285 SCWEW-ów. O naszych działaniach będziemy informować na stronie internetowej ORE. Zapowiadamy także cykl spotkań informacyjnych oraz działania w zakresie przygotowania wszystkich podmiotów do pełnienia roli SCWEW.

Za możliwość współpracy i poznanie Państwa ogromnego potencjału, zbudowanie relacji oraz udział w działaniach projektowych składamy serdeczne podziękowania

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 2 października 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa