Zakończenie realizacji okresu trwałości SCWEW w 23 SCWEWach

Z dniem 30 września 2023 r. dobiega końca realizacja projektu pn. Pilotażowe wdrożenie Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). To ważny dzień także dla 23 Centrów, które przez 3 ostatnie miesiące w ramach trwałości projektu kontynuowały swoje działania na rzecz wspierania pracy przedszkoli i szkół w zakresie zapewnienia optymalnych warunków rozwoju wszystkich uczniów. Realizowane były działania m.in. konsultacje indywidualne i grupowe dla dyrektorów, nauczycieli oraz specjalistów, rodziców, rady szkoleniowe, instruktaż i doradztwo w zakresie użytkowania sprzętu specjalistycznego, lekcje modelowe, spotkania w ramach sieci współpracy, warsztaty, wsparcie szkół w zakresie diagnozy potrzeb wraz z wejściem w nowy rok szkolny.

Ponadto, SCWEWy miały możliwość korzystania ze wsparcia eksperckiego w ramach funkcjonowania Centrum Koordynującego, udziału w sieci współpracy i samokształcenia Liderów i kadry SCWEW oraz możliwość korzystania z materiałów merytorycznych wypracowanych w ramach projektu oraz zasobów wypracowanych przez poszczególne SCWEWy.

Dziękujemy kadrze 23 SCWEW-ów oraz wszystkim osobom wspierającym za podejmowane działania!

Ostatnia aktualizacja: 29 września 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa