Zespół konsultacyjno-doradczy rozpoczął pracę!

Źródło: Photogenica
Źródło: Photogenica

23 maja 2024 r. została zainaugurowana praca Zespołu konsultacyjno-doradczego w ramach projektu „Opracowanie rozwiązań zapewniających dostęp do wysokiej jakości zindywidualizowanego i spersonalizowanego doradztwa metodycznego”. W spotkaniu uczestniczyli: Andrzej Suchenek – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Jolanta Wach – Naczelnik Wydziału w Departamencie Kształcenia Ogólnego i Transformacji Cyfrowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, eksperci z wieloletnim stażem w pełnieniu funkcji doradcy metodycznego, przedstawiciele zespołu projektowego oraz Wydziału Współpracy z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli i Bibliotekami Pedagogicznymi w Ośrodku Rozwoju Edukacji.

Zadaniem Zespołu jest między innymi:

 • Opracowanie głównych wytycznych i założeń do diagnozy stanu doradztwa metodycznego w Polsce;
 • Konsultacje wyników badań i wypracowanie rekomendacji do dalszego rozwoju;
 • Opracowanie wytycznych do standardów pracy doradcy metodycznego, w tym wykorzystania tutoringu i mentoringu;
 • Konsultacje w zakresie standardów pracy doradcy metodycznego.

Członkami Zespołu konsultacyjno-doradczego są:

 • Magdalena Brewczyńska
 • Ewa Broma-Bąk
 • Bogusława Kalinowska
 • Danuta Kitowska
 • Iwona Konopka
 • Joanna Kulesza
 • Anna Marciniak
 • Bożena Solecka
 • Małgorzata Wojnarowska-Grzebień
 • Wojciech Wojtaś

Przygotowując wytyczne do badań na temat stanu doradztwa metodycznego w Polsce zachęcamy do kontaktu pod adresem doradztwo@ore.edu.pl i dzielenia się uwagami, spostrzeżeniami oraz propozycjami rozwiązań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa