Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

na podstawie § 3 ust.4 Podstawowe obowiązki Beneficjenta Decyzji o realizacji projektu nr FERS.01.04-IP.05-017/23

LPRodzaj wsparciaForma wsparciaTermin wydarzenia Adres/ link do wydarzenia/ informacje o wydarzeniu
1.Udział w debacie organizowanej przez ODN w Zielonej Górze: "Doskonalenie zawodowe nauczycieli – faktyczna potrzeba czy tylko obowiązek?"konferencja stacjonarna19.04.2024 r. Strona internetowa
2. Spotkanie konsultacyjne w Szkole Edukacji Przedstawicielstwo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolnościspotkanie robocze23.04.2024 r.
3. Prezentacja projektu na konferencji MSCDN w Warszawie: "Doradca metodyczny i jego rola
w procesie budowania jakości uczenia się i nauczania"
konferencja stacjonarna25.04.2024 r.Strona internetowa
4.Wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystania tutoringu w szkołach z perspektywy Instytutu Tutoringu Szkolnegospotkanie robocze09.05.2024 r.spotkanie online
5.Spotkanie zespołu konsultacyjno-doradczegospotkanie konsultacyjne05.2024 r. spotkanie online

Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa