Poszukujemy ekspertów do Zespołu konsultacyjno-doradczego

Źródło: photogenica
Źródło: photogenica

W ramach działań przewidzianych do realizacji w projekcie niekonkurencyjnym „Opracowanie rozwiązań zapewniających dostęp do wysokiej jakości zindywidualizowanego i spersonalizowanego doradztwa metodycznego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, przewiduje się powołanie zespołu konsultacyjno-doradczego.

Do Zespołu ekspertów zostaną powołane cztery osoby, których zadaniem, w ścisłej współpracy z ekspertami pracującymi z ramienia Zamawiającego, będzie należało:

  • opracowanie głównych wytycznych i założeń do diagnozy aktualnego stanu doradztwa metodycznego w Polsce;
  • konsultacje w zakresie proponowanych przez firmę badawczą narzędzi, które zostaną wykorzystane do przeprowadzenia diagnozy stanu doradztwa metodycznego;
  • wskazanie rekomendacji, na podstawie analizy raportu i wniosków, z przeprowadzonej diagnozy pod kątem zgodności z przyjętą koncepcją  i określenie kierunków dalszego rozwoju doradztwa metodycznego, i ewentualnych zmian w prawie;
  • opracowanie wytycznych do funkcjonowania sieci współpracy i samokształcenia dla doradców metodycznych;
  • opracowanie wytycznych do standardów pracy doradcy metodycznego w  zakresie wykorzystania metody tutoringu i mentoringu;
  • opiniowanie i konsultacja materiałów opracowanych w ramach projektu m.in.: programów i materiałów szkoleniowych, standardów pracy doradców metodycznych;
  • udział w spotkaniach Zespołu.

Termin składania ofert upływa 21 marca 2024 r.

Szczegółowe informacje o naborze 

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa