Popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów dostosowanych do potrzeb rynku pracy – Aktualności

Popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów dostosowanych do potrzeb rynku pracy – Aktualności

W jaki sposób sztuczna inteligencja wzbogaca scenariusze lekcji?

Źródło: prezentacja

Z wykorzystaniem scenariusza lekcji pochodzącego z zestawu narzędzi edukacyjnych, zamieszczonych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej W dzisiejszym cyfrowym świecie edukacja nieustannie ewoluuje, w coraz większym stopniu wykorzystując technologie takie, jak sztuczna inteligencja (AI), aby stworzyć interaktywne i angażujące scenariusze lekcji. AI nie tylko ułatwia nauczycielom personalizację procesu nauczania, ale także inspiruje uczniów do aktywnego udziału w nauce poprzez różnorodne formy interakcji i praktyczne doświadczenia. Personalizacja nauczania Jednym z głównych […]

Zestaw narzędzi edukacyjnych do przedmiotu Biznes i zarządzanie

Zestaw narzędzi edukacyjnych do przedmiotu Biznes i zarządzanie został opracowany i zaktualizowany na podstawie zmian dokonanych w podstawie programowej. Składa się z narzędzi edukacyjnych, takich jak: program nauczania, poradnik metodyczny zawierający scenariusze lekcji, interdyscyplinarne projekty edukacyjne, narzędzia do pomiaru dydaktycznego i do ewaluacji kompetencji kluczowych, zawiera również nowoczesne metody nauczania i uczenia się. Proponowane materiały dydaktyczne są dostosowane do zindywidualizowanych potrzeb osób nauczających i uczących się, co eliminuje barierę […]

Jakich umiejętności będziemy potrzebować w zmieniającym się świecie?

Źródło: year-of-skills.europa.eu

Na tak zadane pytanie będziemy poszukiwali odpowiedzi podczas realizacji projektu: Popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów, dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Wyzwanie, które stoi przed nami jest tym bardziej istotne w Europejskim Roku Umiejętności. W warunkach dynamicznych zmian na rynku pracy związanych z postępującymi procesami cyfryzacji i transformacji ku „zielonej gospodarce”, niezbędne jest szybkie podnoszenie (up-skilling) i nabywanie nowych […]

„Popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów, dostosowanych do potrzeb rynku pracy” – nowy projekt ORE

Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczął realizację projektu „Popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów, dostosowanych do potrzeb rynku pracy”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Projekt realizowany jest na podstawie Decyzji Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 grudnia 2023 roku. Projekt „Popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa