Zestawy narzędzi edukacyjnych kluczem do skutecznego rozwijania kompetencji kluczowych w edukacji

Źródło: Photogenica
Źródło: Photogenica

„Technologia może ułatwić uczenie się i nauczanie, ale wymaga dopasowania do potrzeb uczniów i zintegrowanego wsparcia”.

Powyższy cytat pochodzi z raportu opracowanego przez Centrum Nauki Kopernik: „Urządzenia mobilne w uczeniu się i nauczaniu. Raport z badań ilościowo-jakościowych”[1]. Wyniki badań wskazują, że integracja urządzeń mobilnych w procesie nauczania przynosi liczne korzyści zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Zestawy narzędzi edukacyjnych oprócz obudowy metodycznej zawierają wskazówki w zakresie: pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi; rozwijania kompetencji kluczowych; zwracają także uwagę na wykorzystanie technologii, która zapewnia:

  1. Zwiększenie zaangażowania uczniów: technologia wzbogaca proces nauczania, czyniąc go bardziej interaktywnym i atrakcyjnym dla uczniów. Poprzez wykorzystanie różnorodnych aplikacji, gier edukacyjnych i platform e-learningowych można stymulować zainteresowanie uczniów oraz sprzyjać ich aktywnemu udziałowi w zajęciach.
  2. Personalizację nauczania: dzięki technologii możliwe jest dostosowanie procesu nauczania do indywidualnych potrzeb i preferencji uczniów. Nauczyciele mogą korzystać z różnorodnych narzędzi edukacyjnych, aby lepiej zrozumieć poziom wiedzy każdego ucznia i dostosować materiał oraz tempo nauczania odpowiednio do ich umiejętności.
  3. Rozwój kompetencji cyfrowych: współczesny świat wymaga posiadania umiejętności obsługi nowoczesnych technologii. Wykorzystując urządzenia mobilne w procesie nauczania, uczniowie zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności cyfrowe, które są kluczowe w ich przyszłej karierze zawodowej.
  4. Stosowanie nowoczesnych metod nauczania: technologia umożliwia eksperymentowanie z nowymi metodami nauczania, takimi jak flipped classroom czy blended learning. Dzięki temu proces nauczania staje się bardziej efektywny i dostosowany do potrzeb współczesnego środowiska edukacyjnego.
  5. Przygotowanie do przyszłości: korzystanie z technologii w procesie nauczania przygotowuje uczniów do świata, w którym technologia odgrywa coraz większą rolę. Umożliwia im rozwój umiejętności krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz pracy w zespołach, co jest kluczowe w dynamicznym środowisku biznesowym i społecznym.

Na podstawie powyższych korzyści, zachęcamy do aktywnego wykorzystywania zestawów narzędzi edukacyjnych, aby maksymalnie wykorzystać potencjał nowoczesnych narzędzi w procesie nauczania i uczenia się.

Zestawy narzędzi edukacyjnych dla wszystkich etapów edukacyjnych.

Propozycje z zestawów narzędzi edukacyjnych (część 1):

  • Scenariusz interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego W zdrowym ciele – zdrowy duch, czyli wygraj zdrowie! – I etap edukacyjny – klasa III. Zastosowane narzędzia: tablet, komputer, tablica multimedialna, smartwatch, smartfon i aplikacje/programy/serwisy: wirtualna tablica – Padlet, Excel, serwis YouTube, StepsApp, Google Fit, Kahoot!
  • Ile szczebli powinna mieć drabina? Daniel Kopiński – II etap edukacyjny: matematyka. Zastosowane narzędzia: smartfon, generator i czytnik kodów QR QRonline, aplikacja Flipgrid lub Discord
  • Tworzenie gry na smartfon przy użyciu AppInventor – III etap edukacyjny: liceum i technikum, informatyka poziom podstawowy. Zastosowane narzędzia: telefony komórkowe z systemem Android/ zainstalowany na komputerach emulator systemu Android, sieć bezprzewodowa, udostępniająca smartfonom sygnał internetowy z tej samej podsieci, co komputery uczniów, prosty program graficzny, umożlwiający zmianę rozmiaru plików graficznych(np. XnView)

Załączniki:

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

[1] Dokument dostępny: https://www.kopernik.org.pl/sites/default/files/2024-03/raport%20Samsung_25.03.2024.pdf (data dostępu: 09.04.2024)

Ostatnia aktualizacja: 15 kwietnia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa