Zestaw narzędzi edukacyjnych do przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa

Zestaw narzędzi edukacyjnych do przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa został opracowany i zaktualizowany na podstawie zmian dokonanych w podstawie programowej. Składa się z narzędzi edukacyjnych, takich jak: programy nauczania, poradnik metodyczny zawierający scenariusz lekcji, interdyscyplinarne projekty edukacyjne, narzędzia do pomiaru dydaktycznego i do ewaluacji kompetencji kluczowych, zawiera również nowoczesne metody nauczania i uczenia się.

Proponowane materiały dydaktyczne są dostosowane do zindywidualizowanych potrzeb osób nauczających i uczących się, co eliminuje barierę dostępności. Mogą być uzupełnieniem innych materiałów edukacyjnych, można je też stosować oddzielnie. Są gotowym rozwiązaniem metodycznym i organizacyjnym do wykorzystania zarówno w edukacji zdalnej, jak i w formie klasycznych metod i narzędzi kształcenia i wychowania. Stanowią inspirację dla nauczycieli w projektowaniu lekcji, wspierają wszechstronny rozwój uczniów, ale przede wszystkim wspomagają rozwój kluczowych umiejętności dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

Zestaw narzędzi edukacyjnych do przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa został opublikowany na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji i zostanie zamieszczony na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej w celu nieodpłatnego korzystania z niego.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa