Ogólnopolskie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych

Źródło: Fotolia
Źródło: Fotolia

Wydział Innowacji i Rozwoju Ośrodka Rozwoju Edukacji, serdecznie zaprasza nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych do udziału w Ogólnopolskich, interdyscyplinarnych i przedmiotowych sieciach współpracy i samokształcenia, obejmujących swoją działalnością następujące obszary tematyczne:

 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • Język polski
 • Matematyka
 • Geografia
 • Biologia
 • Chemia
 • Historia
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Języki obce
 • Informatyka
 • Muzyka
 • Wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja zdrowotna
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • Świetlice szkolne
 • Biblioteki szkolne
 • Kreatywność
 • Laboratoria przyszłości

Celem sieci jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz  analiza dobrych praktyk, a także:

 • pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów,
 • doskonalenie warsztatu pracy i poszerzanie kompetencji uczestników,
 • wypracowanie nowych rozwiązań,
 • nawiązywanie kontaktów i współpracy między uczestnikami.

Sieci realizowane są przez niżej wymienione placówki doskonalenia nauczycieli i bibliotekę pedagogiczną we współpracy z ORE, w formie online w terminie 1 marca – 16 czerwca 2023 r.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

 • Sieć 1. W kręgu kreatywności. Sieć współpracy i samokształcenia w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej dla nauczycieli-konsultantów i nauczycieli-doradców metodycznych

Więcej informacji

Centrum Edukacji Nauczycieli w  Łomży

 • Sieć 2. W kufrze metodycznych rozmaitości. Od ciekawego szkolenia do aktywnej lekcji z uczniami klas młodszych.
 • Sieć 3. Po nitce do kłębka. Droga od szkolenia do ciekawej lekcji języka angielskiego.
 • Sieć 4. Po nitce do kłębka. Droga od ciekawego szkolenia do aktywnej lekcji języka niemieckiego.
 • Sieć 5. Jaka jest, a jaka być powinna lekcja muzyki we współczesnej szkole? Czyli dylematy związane z realizacją podstawy programowej, a kształceniem konkretnych umiejętności muzycznych.

Więcej informacji

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w  Rzeszowie

 • Sieć 6. Wspólny język – polonistyczne spotkania nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych

Więcej informacji

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie

 • Sieć 7. Matematyka w roli głównej – sieć współpracy i samokształcenia dla doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów

Więcej informacji

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

 • Sieć 8. Biologiczne inspiracje – nowe wyzwania, nowe rozwiązania

Więcej informacji

 • Sieć 9. Ogólnopolska sieć nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie

Więcej informacji

 • Sieć 10. Sieć nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja zdrowotna

Więcej informacji

 • Sieć 11. Himalaje geografii – ogólnopolska sieć nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych geografii

Więcej informacji

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w  Krakowie

 • Sieć 12. Chemicy razem – ogólnopolska sieć dobrych praktyk

Więcej informacji

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

 • Sieć 13. Historia. Ogólnopolska sieć wymiany doświadczeń dla konsultantów i doradców placówek doskonalenia nauczycieli

Więcej informacji

Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

 • Sieć 14. Akademia Językowca

Więcej informacji

Ośrodek Edukacji Informatycznej  i Zastosowań Komputerów w Warszawie

 • Sieć 15. Informatyka. Ogólnopolska sieć wymiany doświadczeń dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych.

Więcej informacji

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w  Katowicach

 • Sieć 16. Sieć współpracy dla nauczycieli-konsultantów i doradców metodycznych ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Więcej informacji

 • Sieć 17. Sieć współpracy dla nauczycieli-konsultantów i doradców metodycznych ds. świetlic szkolnych

Więcej informacji

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

 • Sieć 18. Biblioteki szkolne i pedagogiczne a wyzwania społeczeństwa informacyjnego

Więcej informacji

Centrum Edukacji Nauczycieli w  Białymstoku

 • Sieć 19. Narzędzia kreatywności i nowoczesne techniki w warsztacie pracy konsultanta i doradcy metodycznego

Więcej informacji

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu

 • Sieć 20. Laboratoria Przyszłości – 4 wymiary rzeczywistości

Więcej informacji

Ostatnia aktualizacja: 6 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa