Kierunek innowacja – działania innowacyjne i eksperymenty pedagogiczne w szkole i placówce oświatowej – ramowy program szkolenia dla nauczycieli

Wydział Innowacji i Rozwoju ORE zaprasza do zapoznania się z ramowym programem szkolenia dla nauczycieli „Kierunek innowacjadziałania innowacyjne i eksperymenty pedagogiczne w szkole i placówce oświatowej”. Jest to propozycja, która została opracowana  w związku ze zgłaszanymi potrzebami w zakresie doskonalenia zawodowego w tym obszarze oraz wyzwaniami, jakie stają przed szkołą w XXI wieku.

Program zawiera szczegółowe cele i treści 20-godzinnego szkolenia, wskazówki metodyczne oraz bibliografię pomocną w przygotowaniu i realizacji zajęć. Może on stanowić inspirację dla publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, które planują realizować szkolenia dla nauczycieli szkół i placówek w zakresie realizacji innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

Uzupełnieniem ramowego programu jest przykładowy scenariusz szkolenia „Kierunek innowacjadziałania innowacyjne i eksperymenty pedagogiczne w szkole i placówce oświatowe”, który został udostępniony publicznym placówkom doskonalenia nauczycieli drogą elektroniczną w dniu 3.10.2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 3 października 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa