Jak działa Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Dąbrowie Górniczej

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją z serii Banku Dobrych Praktyk – Jak działa Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Dąbrowie Górniczej?, której autorką jest Edyta Wilczak.

W publikacji autorka opisuje funkcjonowanie Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego oraz sposób realizacji rządowego programu „Za życiem” w odniesieniu do wczesnego wspomagania dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i jego rodziny.

Autorka przedstawia, na czym polegała współpraca z samorządem Dąbrowy Górniczej, jakie rozwiązania wprowadzono w organizacji i funkcjonowaniu WOKRO oraz czym wyróżnia się ośrodek w swoich działaniach diagnostycznych, organizacyjnych i terapeutycznych.  Zamieszcza również dane statystyczne przedstawiające realizację godzin przyznanych w programie „Za życiem” oraz korzyści z funkcjonowania tego programu. Opisuje także, w jaki sposób realizowano wsparcie dla rodziców dzieci objętych programem.

Ostatnia aktualizacja: 25 października 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa