Zmiany na liście rankingowej dodatkowego konkursu grantowego

© Art3d/Photogenica
© Art3d/Photogenica

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą informuje, że w związku z przeprowadzeniem procedury odwoławczej nastąpiły zmiany na liście rankingowej dodatkowego konkursu grantowego, która stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Kolejnym etapem będzie potwierdzenie przyjęcia grantu do realizacji przez Wnioskodawców oraz przygotowanie dokumentacji do podpisania umów.

Szczegółowe informacje dotyczące ostatecznych wyników konkursu podamy po podpisaniu umów na powierzenie realizacji przedsięwzięć grantowych.  Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za złożenie ofert. Zwycięzcom gratulujemy!

Agnieszka Pietryka
Przewodnicząca Komisji Konkursowej
tel. 22 570 83 30
e-mail: 
scwew2@ore.edu.pl

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa