Nowość w Banku Dobrych Praktyk

Zbiór ćwiczeń logopedycznych Dentalizowane pisane to broszura napisana przez praktyka, adresowana do logopedów i innych specjalistów prowadzących zajęcia terapeutyczne z uczniami młodszych klas szkół podstawowych. Zawiera zestaw ćwiczeń opartych na układaniu rozsypanek wyrazowych, uzupełnianiu luk oraz pracy z tekstem. Są one przydatne w pracy z dziećmi na etapie automatyzacji głosek: s, z, c, dz; sz, ż, cz, dż. Ich wykorzystanie ma na celu kształtowanie autokontroli uczniów w mowie, usprawnianie techniki pisania i czytania oraz eliminowanie błędów wynikających z wady wymowy.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 15 października 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa