Słucham i doświadczam

Publikacja z cyklu Bank Dobrych Praktyk przygotowana przez Ewę Kalbarczyk, nauczycielkę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie, skierowana jest do osób pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – w tym z głęboką wieloraką niepełnosprawnością. Przedstawia ona sposób wdrożenia innowacji pedagogicznej opartej na wykorzystaniu w procesie aktywnego czytania klasycznych oraz współczesnych utworów z zakresu literatury dziecięcej, a także nagrań piosenek. Realizacja zajęć „Słucham i doświadczam” ma na celu umożliwienie uczniom polisensorycznego poznawania świata za pośrednictwem tekstów prozatorskich i poetyckich, a także stwarzanie okazji do emocjonujących i rozwijających poznawczo spotkań z nauczycielem lub rodzicem oraz rówieśnikami.

Ostatnia aktualizacja: 10 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa