Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkole podstawowej

Zyta Czechowska i Jolanta Majkowska, nauczycielki które zasłynęły w ostatnim czasie swą biegłością i innowacyjnością w wykorzystywaniu internetowych aplikacji edukacyjnych – stawiają tezę, że nowe narzędzia stały się nieodłącznym elementem edukacji, a przed nauczycielami, rodzicami oraz samymi uczniami stoi obecnie konieczność opracowania i wdrożenia nowego modelu nauczania i uczenia się.

Autorki poradnika wskazują wirtualne narzędzia, programy i aplikacje oraz konkretne przykłady ich zastosowania w kształceniu na odległość, a także podczas zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, omawiają rozwiązania szczególnie przydatne w sytuacji pandemii. Zwracają też uwagę, że dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii w nauczaniu możliwe jest dużo lepsze niż dotychczas dostosowanie metod i form pracy do zróżnicowanych potrzeb dzieci.

Ostatnia aktualizacja: 5 marca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa