Realizacja usług oferowanych przez wiodące ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze (WOKRO)

Tematem raportu są wyniki badań ankietowych prowadzonych od 15 grudnia 2018 do 8 lutego 2019 roku w wiodących ośrodkach koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (WOKRO) na temat wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

W raporcie oprócz danych ilościowych wykorzystano komentarze badanych, stanowiące cenne uzupełnienie wyników ilościowych. Z analizy zebranego materiału wynikają kluczowe dla ośrodków wnioski i rekomendacje. Ankietowani potwierdzili przede wszystkim społeczną konieczność kontynuowania działań wspierających z wykorzystaniem formuły WOKRO, zgłosili także potrzebę jej wieloaspektowej modyfikacji.

Ostatnia aktualizacja: 23 czerwca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa