Jesień muzyką malowana

Kolejna publikacja w kategorii wydawniczej Dobre Praktyki – Szkoła Odkrywców Talentów i Miejsce Odkrywania Talentów, adresowana do nauczycieli pracujących z 5, 6-latkami. Zawiera scenariusz zajęć edukacyjnych, przygotowany w Przedszkolu Akademia Wyobraźni w Marklowicach, posiadającym tytuł Szkoły Odkrywców Talentów.

Materiał dotyczy zajęć związanych z obcowaniem dzieci ze sztuką – wskazuje sposoby kształcenia wrażliwości estetycznej, sprzyjające aktywizowaniu myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowej. Przedszkolaki podczas zajęć interpretują muzykę Piotra Czajkowskiego i obcują z dziełami Vincenta van Gogha. Posługują się formami słownymi, ruchowymi i plastycznymi, co wyzwala ich inwencję twórczą oraz rozwija umiejętność wyrażania doznań.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa