„Gwarna Biblioteka” w praktyce – e-warsztaty storytellingu czytelniczego

Celem szkolenia realizowanego w postaci kursu e-learningowego jest profesjonalne doskonalenie umiejętności aktywnej pracy bibliotecznej w oparciu o metodykę storytellingu edukacyjnego. Treści kursu odnoszą się do monografii „Gwarna Biblioteka – zajęcia czytelnicze wspomagane storytellingiem” autorstwa Mariusza Malinowskiego, który jest również jego realizatorem i prowadzącym.

Termin szkolenia: 1–29 czerwca 2020 r.

Zgłoszenia za pomocą formularza elektronicznego

Przesłaniem merytorycznym e-kursu z ideą przewodnią „Gwarnej Biblioteki” jest animowanie efektywnych funkcji pracy współczesnej biblioteki kreującej interaktywny – „towarzyski” wymiar czytania!

Na proponowanym zdalnym szkoleniu bohaterami opowiadanej historii są: po pierwsze KSIĄŻKA – kulturowy przedmiot definiowany jako „urządzenie do przechowywania treści”, a po drugie sama SZTUKA CZYTANIA, rozumiana jako jedyna w swoim rodzaju, praktyka rozwijania osobistej wyobraźni.

E-kurs pozwala zapoznać się z metodyką i środkami dydaktycznymi użytecznymi do promocji: praktyki, umiejętności i sztuki – „czytania wielorakiego”, satysfakcjonującego różnorakie podejścia czytelnicze.

Dążeniem autora szkolenia jest aby wszyscy uczestnicy zdobyli przekonanie i kompetencje w dziedzinie kreowania bibliotek szkolnych na miejsca faktycznych sukcesów czytelniczych. Sukcesów uzyskiwanych dzięki sugestywnym „gawędom czytelniczym” przekonywującego storytellingu.

 

Ostatnia aktualizacja: 18 maja 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa