Przykłady dobrych praktyk w pracy z uczniami zdolnymi w Szkole Podstawowej nr 3 w Łazach

W kategorii wydawniczej Dobre Praktyki – Szkoła Odkrywców Talentów i Miejsce Odkrywania Talentów autorki pracy zbiorowej zapoznają nauczycieli z ciekawymi inicjatywami podjętymi przez Szkołę Podstawową nr 3 Łazach na rzecz uczniów zdolnych.Propozycje dobrych praktyk związane są z zaspokajaniem specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i polegają m.in. na rozwijaniu ich uzdolnień artystycznych i zainteresowań naukowych. Mają też zachęcić nauczycieli innych szkół do aktywizowania podopiecznych i upowszechniania podobnych działań.

Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa