Młodzieżowa debata „Od niepełnosprawności do godności”

Zaprezentowany przykład dobrej praktyki jest propozycją pracy wychowawczej z młodzieżą w warunkach edukacji włączającej. W ramach przedsięwzięcia „Od niepełnosprawności do godności” młodzież z terenu powiatu poddębickiego została poproszona o refleksję na temat jakości życia z niepełnosprawnością i życia obok niej.

Relację z międzyszkolnej młodzieżowej debaty mogą wykorzystać nauczyciele i wychowawcy jako inspirację do praktycznych działań edukacyjnych i poszukiwania pomysłów na realizację integracji w nauczaniu i wychowaniu oraz ochrony osób niepełnosprawnych w szkole.

Ostatnia aktualizacja: 16 października 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa