Koncepcja szkolenia oraz materiały merytoryczne służące podnoszeniu kompetencji nauczycieli języka polskiego

okładka książki Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych
okładka książki Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych

Publikacja skierowana jest do doradców metodycznych i pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli. Zaprezentowano w niej koncepcję 20-godzinnego szkolenia dla polonistów uczących w szkołach podstawowych. Udział w szkoleniu pomoże nauczycielom realizować podstawę programową w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – przekazuje ono bowiem podstawowe informacje na temat poznawczego i emocjonalnego funkcjonowania uczniów ze SPE, specyfiki ich rozwoju językowego oraz możliwości wykorzystania języka uniwersalnego w ich nauczaniu. Publikacja prezentuje wskazówki pozwalające dostosować strategie pracy polonisty oraz przygotowywane przez niego materiały do szczególnych potrzeb uczniów, zawiera także przykładowe scenariusze zajęć.

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa