Weź udział w konkursie!

Zapraszamy nauczycieli, zespoły nauczycielskie, doradców metodycznych, konsultantów, ekspertów, edukatorów i pracowników naukowych do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji programów nauczania dla szkoły ponadpodstawowej i wybranych przedmiotów szkoły podstawowej.

Na laureatów czekają atrakcyjne gratyfikacje

Konkurs jest realizowany w projekcie „Tworzenie programów nauczania”.

Czekamy na zgłoszenia nauczycieli języków obcych, doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów, pracowników uczelni wyższych, ekspertów komisji egzaminacyjnych oraz podmiotów realizujących zadania w obszarze edukacji językowej. Z wyłonionymi w konkursie Autorami najlepszych koncepcji programów nauczania zostanie podpisana umowa o dzieło. Otrzymają oni atrakcyjne gratyfikacje finansowe. Zadaniem Autorów będzie przygotowanie programu nauczania (15–50 stron) oraz przykładowych scenariuszy lekcji/zajęć (każdy maks. 2 strony). Programy i scenariusze zostaną poddane recenzji, a ich końcowe wersje – opublikowane na stronie internetowej ORE, a także portalu Scholaris. Informacji w sprawie konkursu udziela Elżbieta Witkowska, ekspert merytoryczny ORE ds. języków obcych: elzbieta.witkowska@ore.edu.pl lub 22 345 37 71 Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa tel. 22 345 37 00 fax 22 345 37 70 www.ore.edu.pl Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy” dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Masz pomysł na nowatorski program nauczania i innowacyjne scenariusze zajęć z języków obcych? WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE! Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji programów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć z języków obcych dla edukacji wczesnoszkolnej, szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum oraz szkół branżowych. ETAPY KONKURSU: etap 1: ogłoszenie konkursu: 1.04.2019, etap 2: złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie (ocena kwalifikacji i doświadczenia uczestników konkursu): do 8.04.2019, etap 3: opracowanie autorskich koncepcji programów nauczania (15 stron) i scenariusza lekcji/zajęć: do 26.04.2019, etap 4: wybór najlepszych koncepcji, wyłonienie Autorów programów naucznia oraz scenariuszy lekcji/zajęć: do 19.06.2019, etap 5: opracowanie programów nauczania i scenariuszy lekcji/zajęć przez Autorów wybranych koncepcji: od 19.06 do 19.07.2019 Szczegółowe informacje o konkursie oraz jego regulamin dostępne są na stronie www.ore.edu.pl/projektyUE/Tworzenie programów nauczania

Więcej informacji wkrótce!

Załączniki:

 

 

Ostatnia aktualizacja: 26 marca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa