Praca z uczniem zdolnym i Dzień Odkrywania Talentów

W kategorii wydawniczej Bank Dobrych Praktyk – Szkoła Odkrywców Talentów i Miejsce Odkrywania Talentów ukazała się publikacja Agnieszki Brożek „Praca z uczniem zdolnym i Dzień Odkrywania Talentów. Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Propozycje dobrych praktyk zaprezentowane przez autorkę mogą być inspiracją do refleksji na temat różnorodności inicjatyw służących rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań dzieci oraz młodzieży, a także do podobnych działań w innych placówkach.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa