Edukacja Czytelnicza i Medialna – szkolenia

W roku szkolnym 2017/2018 zaplanowano następujące formy doskonalenia

  • „Jak zachęcić uczniów do czytania”. Wspomaganie szkoły w rozwijaniu postaw czytelniczych uczniów” – sieć współpracy i samokształcenia (spotkanie stacjonarne 24–26.11.2017)

Termin i miejsce spotkania stacjonarnego:  24–26 listopada 2017 r., Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku

  • „Bezpieczne funkcjonowanie w mediach społecznościowych”.

Cel: przygotowanie uczestników do wspierania n-li w zakresie wykorzystywania mediów społecznościowych w procesie dydaktycznym i wychowawczym oraz kształtowania u uczniów kompetencji odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych

Terminy i miejsce szkolenia:  9–11 kwietnia, 14–16 maja 2018 r., Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku

Kontakt: Katarzyna Koletyńska
tel. 22 540 83 47, e-mail: katarzyna.koletynska@ore.edu.pl

  • „Innowacyjne metody nauczania w edukacji czytelniczej i medialnej” Warsztaty metod nauczania wspomaganego technologiami

Termin i miejsce szkolenia:  19–20 kwietnia 2018 r., Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku

Kontakt: Mariusz Malinowski
tel.  22 570 83 46 e-mail: Mariusz.malinowski@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 20 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa