Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną

W publikacji podjęto próbę opisu funkcjonowania uczniów ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną niepełnosprawnością. Zwrócono także uwagę na ważne aspekty pracy edukacyjno-wychowawczej oraz zaprezentowano metody pracy, które mogą być inspiracją dla nauczycieli pracujących w szkołach ogólnodostępnych lub specjalnych i specjalistów z placówek.

Niepełnosprawność intelektualna oraz sprzężona wiąże się zazwyczaj z ograniczeniami percepcyjnymi, poznawczymi i ruchowymi. Uczniowie z taką niepełnosprawnością nie zawsze są w stanie w pełni uczestniczyć we wszystkich aktywnościach oraz często nie mogą wykonywać zadań bez pomocy i wsparcia innych osób. Aby zwiększyć ich niezależność i ułatwić im integrację ze społecznością szkolną oraz funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, niezbędne jest stworzenie takich warunków edukacyjnych, które będą bazowały na uczestnictwie, doświadczaniu i maksymalnej samodzielności. Ważnymi elementami włączenia w działania edukacyjne są także specjalistyczne dostosowania, przyrządy i urządzenia.

Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną

Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa