Kształcenie i wychowanie

Kształcenie i wychowanie

1 marca 2023

Agresja i przemoc

Publikacje

Przemoc w rodzinie

Zachowania prowokacyjne

Scenariusze zajęć

Nagrania

1 marca 2023

Gdzie szukać pomocy

Telefony zaufania

Poradnie internetowe

1 marca 2023

Bezpieczeństwo w sieci

Publikacje:

Kampanie społeczne

Badania i raporty:

Nagrania:

1 marca 2023

Profilaktyka

Publikacje

Nagrania

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa