Podsumowanie cyklu szkoleń 2-dniowych dla decydentów JST

W styczniu 2012 roku zakończył się cykl 2-dniowych szkoleń adresowanych do decydentów JST wszystkich szczebli samorządu terytorialnego (wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, marszałków, przewodniczących rad gminnych, powiatowych i wojewódzkich, przewodniczących komisji oświaty, radnych oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych – szczebel decyzyjny – odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych).

 

W 2-dniowych szkoleniach uczestniczyło w sumie ok. 316 przedstawicieli JST, najliczniejszą grupą byli samorządowcy z województw; mazowieckiego (64), łódzkiego (42), wielkopolskiego (36) i śląskiego (34), najmniej liczną grupę stanowili natomiast reprezentanci województwa opolskiego, podkarpackiego i pomorskiego.

 

Szkolenia miały na celu przybliżenie zagadnień zakresu strategicznego zarządzania oświatą samorządową oraz wykorzystywania w tym procesie narzędzi i modeli wypracowanych w projekcie "Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym". Szkolenie realizowane było przez firmę Vulcan, a wykładowcami byli doświadczeni trenerzy wśród, których znaleźli się również autorzy programu szkolenia "Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego".

 

Uczestnicy szkoleń bardzo wysoko ocenili tematykę oraz dobór zagadnień poruszanych podczas zajęć. Istotną kwestią była dla nich możliwość wymiany doświadczeń, zwrócili uwagę na profesjonalizm i elastyczność prowadzących, który umożliwiał wymianę poglądów, a tym samym przyczyniał się do wzbogacania prezentowanej tematyki szkolenia o praktyczne przykłady związane z realizacją zadań oświatowych. Zwrócili uwagę na fakt, że 2- dniowe spotkania „wyzwoliły” możliwość innego spojrzenia na realizację zadań w obszarze edukacji, a jednocześnie nie były „czystym teoretyzowaniem”. Wskazały możliwości praktycznego i użytecznego wykorzystywania wskaźników oświatowych i sporządzanej corocznie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych do kreowania lokalnej polityki oświatowej w oparciu o realia funkcjonowania swojej JST.

 

Na podstawie wyników zbiorczych ewaluacji prowadzonej po każdych zajęciach można wskazać, że ogólny wskaźnik aprobaty szkolenia wyniósł 93%. Uczestnicy chwalili organizatorów za pomysł i realizację szkolenia. Wysoko ocenili organizację szkolenia oraz stopień zaspokojenia swoich oczekiwań. Dokonywali również oceny wykładowców biorąc pod uwagę ich kompetencje oraz przygotowanie, wskaźnik aprobaty prowadzących zajęcia wahał się w wysokim przedziale 90%-100%.
W związku z kierowanymi do Zespołu Projektu prośbami oraz zainteresowaniem samorządowców szkoleniami 2-dniowymi, planujemy organizację 4 grup szkoleniowych w miesiącach kwietniu i maju w Krakowie, Bydgoszczy i Poznaniu.

 

  

  

  


Opracowała: Ewa Halska – koordynator ds. szkoleń 

 


alt

Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa