Zarządzanie oświatą UW – Materiały do pobrania

Baza dobrych praktyk 
 
 
Prezentacje 
 • Prezentacja: Informacje JST o stanie realizacji zadań oświatowych
 • Prezentacja: Strategie oświatowe samorządów polskich
 • Prezentacja: Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych
 • Prezentacja: Planowanie strategiczne w oświacie
 • Prezentacja: Wskaźniki oświatowe
 • Prezentacja: Aplikacja internetowa - wskaźniki odniesienia
 • Prezentacja: Aplikacja internetowa - wskaźniki odniesienia
 • Prezentacja: Mocne i słabe strony strategii oświatowych
 • Prezentacja: Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych. Problemy i rekomendacje
 • Prezentacja: Kluczowe oświatowe wskaźniki odniesienia zróżnicowanie przestrzenne
 • Prezentacja: Polityka oświatowa Unii Europejskiej... ...nie istnieje a działa. Jak?
 • Prezentacja: Startegic planning in education. The Flemish exerience.
 • Prezentacja: Assesing, motivating and remunerating school directors in Flanders
 • Prezentacja: Raising the Quality of Public Education Challenges and Options for Local Governments
 • Prezentacja: Miasto wobec wyzwań oświatowych (Gdańsk)
 • Prezentacja: Oświatowe wskaźniki odniesienia: Co mówią o polskiej oświacie
 • Two decades of decentralization in education governance. Lessons learned and future outlook for local stakeholders
 • Prezentacja: Effective Local Level Governance in Education - Closing
 • Prezentacja: Challenges that local authorities and schools are facing with accountability structures and measures
 • Prezentacja: Differentiation of local school systems
 • Prezentacja: Change of the schools supervision system in Poland
 • Goals of Meeting
 • Prezentacja: Keynote address: “Capacity building on the local level: The role of knowledge and use of research”
 • Prezentacja: Effective Local Level Governance in Education
 • Prezentacja: Effective Governance of Education at the Local Level
 • Decentralizacja polskiej oświaty: stan obecny i wyzwania na przyszłość
 • Rozważania o reformie oświaty na poziomie lokalnym
 • Prezentacja: Problemy zarządzania i finansowania polskiej oświaty
 • Prezentacja: Algorytm podziału subwencji oświatowej
 • Prezentacja: Polityka samorządów gminnych w zakresie opieki przedszkolnej
 • Murowana Goślina - gmina bez przedszkola
 • Prezentacja: Doświadczenia wdrażania strategii oświatowych
 • Raport: Monitorowanie pracy szkół
 • Prezentacja: Przedszkola na obszarach wiejskich
 • Raport: Relacje między samorządem a dyrektorami szkół
 • Prezentacja: Strategie oświatowe polskich samorządów
 • Experiences of Decentralization in the Swedish School System
 • Prezentacja: Preschools in Bologna: Pedagogical coordination and maintenance of quality
 • Prezentacja: Preschool in Bologna: organisation and management
 • Prezentacja: Wskaźniki oświatowe jako narzędzie diagnozy lokalnych systemów oświatowych
 • Prezentacja: Po co samorządom wskaźniki oświatowe? (z przykładem miasta Poznań)
 •  
   
  Publikacje 
   
   
  Raporty 
 • Raport. Analiza gminnych strategii oświatowych
 • Raport. Analiza powiatowych strategii oświatowych
 • Raport. Analiza strategii regionalnych w obszarze oświaty
 • Analiza strategii regionalnych w obszarze oświaty. Załącznik nr 1 do raportu
 • Analiza strategii regionalnych w obszarze oświaty. Załącznik nr 2 do raportu
 • Załącznik do raportu. Baza dobrych praktyk
 • Raport: Finansowanie przedszkoli z różnych źródeł
 • Raport: Komunikacja społeczna w przygotowaniu strategii oświatowych
 • Raport: Przygotowanie strategii oświatowych
 • Raport: Strategie oświatowe polskich samorządów
 • Raport: Organizacja wychowania przedszkolnego na terenach wiejskich
 • Raport: Polityka samorządów gminnych w zakresie opieki przedszkolnej
 • Raport: Edukacja przedszkolna w wybranych krajach europejskich
 • Raport: Organizacja i funkcjonowanie innych form wychowania przedszkolnego
 • Raport: Konflikty w procesie racjonalizacji sieci szkół
 • Raport: Wyzwania oświatowe stojące przed jednostkami samorządu terytorialnego
 • Raport: Modele zarządzania oświatą w polskich samorządach - badania terenowe
 • Raport: Wykorzystanie wyników ewaluacji zewnętrznej do oceny potrzeb szkół i placówek
 • Raport: Lokalne standardy zatrudnienia w oświacie
 • Raport: Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych i EWD do oceny potrzeb szkół
 • Raport: Samorząd terytorialny a dyrektorzy szkół
 • Raport z analizy Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011
 • Raport: Kontrola zarządcza w oświacie
 • Raport: Ocena potrzeb szkoły - podsumowanie
 • Raport: Modele zarządzania oświata w polskich samorządach
 • Raport: Monitorowanie pracy szkół
 • Raport: Budżet zadaniowy
 • Raport: Wynagrodzenia nauczycieli w Polsce – rozwiązania systemowe, dynamika i zróżnicowanie terytorialne
 • Raport: Proces budżetowy w oświacie
 • Raport: Wykorzystanie środków unijnych na rzecz szkół
 • Raport: Wybór dyrektora szkoły. Analiza uregulowań prawnych 1991-2011
 • Raport: Analiza regulaminów płacowych nauczycieli
 • Raport: Pomiar dydaktyczny i polityka projakościowa gminy w obszarze oświaty
 • Prezentacja: Dyskusje o statusie dyrektora szkoły
 • Decentralizacja systemu oświaty w Polsce. Lata 2000-2010 - czas stabilizacji i nowe wyzwania
 • Decentralizacja w Polsce w latach 1990–1999: tworzenie systemu
 • Modele decentralizacji oświaty
 • Raport: Zróżnicowanie organizacji szkolnictwa ponadgimnazjalnego w wybranych dużych miastach
 • Raport: Zróżnicowanie profili kształcenia w szkolnictwie ponadgimnazjalnym
 • Raport: Zróżnicowanie wyników szkół ponadgimnazjalnych w wybranych dużych miastach
 • Gdańsk. Studium przypadku zarządzania siecią szkół ponadgimnazjalnych
 • Kielce. Studium przypadku zarządzania siecią szkół ponadgimnazjalnych
 • Łódź. Studium przypadku zarządzania siecią szkół ponadgimnazjalnych
 • Poznań. Studium przypadku zarządzania siecią szkół ponadgimnazjalnych
 • Wrocław. Studium przypadku zarządzania siecią szkół ponadgimnazjalnych
 • Podsumowanie raportów
 •  
   
  Raporty międzynarodowe 
   
   

  Ostatnia aktualizacja:

  Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa