Zarządzanie strategiczne istotnym warunkiem podnoszenia jakości lokalnej oświaty

W dniach 16-17 stycznia br., podczas szkolenia przeprowadzonego w Warszawie, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego dyskutowali między innymi o roli zarządzania strategicznego w rozwoju lokalnej edukacji oraz podnoszeniu jej jakości.

 

Trenerki – Liliana Zientecka i Aleksandra Kuźniak, zwracały szczególną uwagę na zasady tworzenia dobrej lokalnej strategii. Takie opracowanie musi być realistyczne, możliwe do wdrożenia, zbudowane z udziałem wielu grup społecznych, a przede wszystkim mierzalne, czyli oparte na dobrze zdefiniowanych wskaźnikach realizacji celów.
 
W dyskusji uczestnicy szkolenia podkreślali, że często zapisy dotyczące realizacji zadań oświatowych są zawarte w bardziej ogólnych strategiach danej JST i że bywają one słabo skonkretyzowane, niestety często są zbiorem marzeń, nie zaś realistycznych celów. Uczestnicy szkolenia dzielili się doświadczeniami związanymi zarówno z sukcesami, jak i porażkami swoich samorządów w tworzeniu i wdrażaniu strategii oświatowych. Samorządowcy zwracali uwagę, że najważniejsze jest jednak tworzenie dokumentu, który nie będzie „martwy” tylko takiego, który faktycznie będzie służył bardziej trafnemu zarządzaniu zasobami oświatowymi.
 
Analiza, planowanie i mierzenie osiąganych rezultatów są bardzo istotnym warunkiem podnoszenia jakości lokalnej oświaty. W drugim dniu szkolenia uczestnicy dyskutowali nad istotnością informacji pozyskiwanych dzięki wskaźnikom oświatowym i edukacyjnym, z których można skorzystać za pośrednictwem stron internetowych www.ewd.edu.pl oraz www.npseo.pl.  
Z dużym zainteresowaniem przyjęto informację o opracowanych przez Zespół Uniwersytetu Warszawskiego oświatowych wskaźnikach odniesienia. Wskaźniki te są nową propozycją badania oświaty oraz narzędziem ułatwiającym planowanie, zarządzanie oraz finansowanie lokalnych systemów oświatowych. 
 
Z ewaluacji procesu szkoleń wynika, że uczestnicy wysoko oceniają zarówno ważność tematyki przeprowadzonych szkoleń, jak i formę oraz sposób ich realizacji. Zapraszamy na kolejne terminy szkoleń. 
 
 
Opracowała: Maria Dzienisiewicz

Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa