Zarządzanie oświatą – Archiwum

Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym

 
Projekt systemowy realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, w ramach Priorytetu III, Działania 3.1, Podziałania 3.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 

{module Zarządzanie oświatą|rounded}

SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE Z PRZEDSTAWICIELAMI JST
 
W dniach 5-6 października 2010 r. w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie, w ramach projektu odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące samorządowych informacji  o stanie realizacji zadań oświatowych.
 
W spotkaniu uczestniczyli:
 
Krystyna Szumilas – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Beata Pawłowska – Radca Ministra
Aleksander Tynelski – Naczelnik Wydziału w DZSE MEN
Jerzy Jakubczuk – Naczelnik Wydziału w DKOW MEN
Zenon Frączek – Naczelnik Wydziału w DPN MEN
Joanna Berdzik – Dyrektor ORE
Maria Branecka – Pełnomocnik ds. projektów systemowych ORE
Jan Herczyński – koordynator UW
Aleksander Ławiński – koordynator ORE
Ewelina Tomczuk – menadżer projektu ORE
Przedstawiciele samorządów terytorialnych  31 osób
 
Program spotkania:
 
  1. Spotkanie z Panią Krystyną Szumilas – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, poświęcone bieżącym pracom prowadzonym obecnie przez MEN, a w szczególności: zasadom podziału rezerwy oświatowej, zmianom w przepisach prawa w zakresie organizacji prac przedszkoli oraz ramowych planów nauczania.
  2. Prezentację założeń projektu „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”.
  3. Prezentację rezultatów badań prowadzonych przez Zespół UW – Partnera Projektu, dotyczących Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, opracowanych przez JST za 2009 rok. – dr Jan Herczyński UW.
  4. Dyskusję na temat proponowanych modeli informacji o stanie realizacji zadań oświatowych oraz użytecznych wskaźników realizacji zadań oświatowych.
  5. Wykład: Uwarunkowania demograficzne edukacji – dr Agnieszka Chłoń-Domińczak IBE
 
Rezultaty spotkania:
 
Uwagi, oceny i opinie zebrane w trakcie spotkania zostaną wykorzystane w redakcji poradnika dla JST opracowanego przez zespół badawczy Uniwersytetu Warszawskiego, którego wydanie zaplanowano w ramach projektu.
 
Aleksander Ławiński
Koordynator projektu

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa