Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

22 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, który został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństw.

Różnorodność biologiczna to różnorodność gatunkowa( rośliny i zwierzęta występujące na obszarze ziemi i wód), różnorodność genetyczna (zróżnicowanie genów zawartych w pulach genowych poszczególnych gatunków roślin i zwierząt) oraz różnorodność ekosystemów wraz z bogactwem siedlisk.

Zagrożeniem dla różnorodności biologicznej jest interwencja człowieka poprzez zanieczyszczanie środowiska, wprowadzanie do środowiska naturalnego gatunków inwazyjnych, nadmierną eksploatacje zasobów przyrody, zmiany klimatyczne przez co zanikają naturalne ekosystemy.

Zadaniem każdego z nas jest ochrona środowiska naturalnego mającego znaczenie dla przyszłości i jakości życia. Ingerencja człowieka często jest nieodwracalna i nieprzewidywalna, dlatego dbajmy o ochronę bioróżnorodności.

Ostatnia aktualizacja: 19 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa