EQAVET/ Krajowy Punkt Referencyjny

EQAVET/ Krajowy Punkt Referencyjny

Sprawozdanie z konferencji członków sieci EQAVET

fot. ec.europa.eu

W dniach 7–8 października br. odbyła się konferencja członków sieci EQAVET oraz przedstawicieli Krajowych Punktów Referencyjnych. Spotkanie odbyło się w przestrzeni wirtualnej za pomocą platformy Teams. W spotkaniu uczestniczyło 60 członków z 22 krajów – 19 krajów z UE, 3 poza UE.

EQAVET/ Krajowy Punkt Referencyjny

fot. ec.europa.eu

Sieć EQAVET to ogólnoeuropejskie ramy wspierające zapewnianie jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET). Powstała w 2009 roku z inicjatywy Parlamentu Europejskiego i Rady. EQAVET wspiera wdrażanie zalecenia 2020 w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa