Spotkanie sieci EQAVET

Źródło: https://ec.europa.eu/
Źródło: https://ec.europa.eu/

W spotkaniu sieci EQAVET w dniach 22-23 listopada 2023 roku wzięło udział około 40 uczestników reprezentujących ponad 20 krajów UE i spoza UE: Belgia, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Estonia, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Irlandia, Kosowo, Łotwa, Litwa, Malta, Czarnogóra, Holandia, Serbia, Słowenia, Słowacja, Hiszpania, Portugalia.

Większość uczestników pracuje w ministerstwach/organach krajowych związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym. Większość uczestników brała udział w spotkaniach sieci EQAVET w przeszłości, ale 44% uczestników wskazało, że uczestniczyło w nim po raz pierwszy. Podczas pierwszego dnia uczestnicy sieci EQAVET skupili się na analizie różnych inicjatyw na poziomie systemu związanych z zapewnieniem jakości narzędzi. Drugiego dnia trwały rozmowy w grupach.

Więcej informacji w języku angielskim na stronie EQAVET

Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa