Zapraszamy na międzynarodową konferencję organizowaną przez Krajowy Punkt Referencyjny we Włoszech w ramach sieci EQAVET

Źródło: Adobe Stock
Źródło: Adobe Stock

6 lipca odbędzie się międzynarodowa konferencja na temat Zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym na rzecz trwałej konkurencyjności, równości społecznej i odporności: Trzy lata po przyjęciu zalecenia europejskiego 2020.

Spotkanie odbędzie się w formule stacjonarnej oraz on-line.

Więcej informacji na stronie organizatora

Ostatnia aktualizacja: 3 lipca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa