Szkolenie pn. „Diagnoza kryterialna niepełnosprawności intelektualnej i jej konsekwencje dla organizacji specjalistycznego wsparcia edukacyjnego”

Źródło: Photogenica
Źródło: Photogenica

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza na szkolenie pn. „Diagnoza kryterialna niepełnosprawności intelektualnej i jej konsekwencje dla organizacji specjalistycznego wsparcia edukacyjnego”.

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy i będzie realizowane w 2 modułach:

Moduł 1. Procedura diagnozy niepełnosprawności intelektualnej i współwystępujących zaburzeń. Przygotowanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną.

Moduł 2. Zalecenia postdiagnostyczne oraz projektowanie specjalistycznego wsparcia edukacyjnego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną.

Szkolenie dedykowane jest pracownikom publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych – członkom zespołów orzekających.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu zespoły diagnostyczne z tej samej poradni – psychologa i pedagoga.

Terminy szkoleń i linki do rejestracji:

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Anna Przybysz, anna.przybysz@ore.edu.pl.

Ostatnia aktualizacja: 23 kwietnia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa