Szkolenie pn. „Diagnoza psychologiczna dzieci obcojęzycznych (dzieci ukraińskie, Romowie pochodzenia ukraińskiego)”

Źródło: AdobeStock
Źródło: AdobeStock

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza na szkolenie pn. Diagnoza psychologiczna dzieci obcojęzycznych (dzieci ukraińskie, Romowie pochodzenia ukraińskiego).

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy i będzie realizowane w 2 modułach:

Moduł 1. Aspekty funkcjonowania psychospołecznego psychologiczne dzieci/uczniów związane z doświadczeniem odmienności językowej i kulturowej, doświadczeniem migracji (stres migracyjny, wpływ na funkcjonowania dzieci/uczniów doświadczeń związanych z wojną i ucieczką z miejsca zamieszkania).

Moduł 2. Diagnoza psychologiczna dzieci/uczniów obcojęzycznych, z uwzględnieniem poszczególnych etapów procesu diagnostycznego, doborem metod i narzędzi diagnostycznych, oceny jakościowej wykonania przy braku normalizacji dla dzieci z doświadczeniem migracji, pochodzących z innego kręgu kulturowego, badania dziecka w fazie niemówienia oraz o utrudnionym kontakcie, formułowania zaleceń postdiagnostycznych dla szkoły oraz rodziców dziecka/ucznia.

Szkolenie dedykowane jest pracownikom publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych – członkom zespołów orzekających.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu zespoły diagnostyczne z tej samej poradni – psychologa i pedagoga.

Terminy szkoleń i linki do rejestracji:

Ostatnia aktualizacja: 7 maja 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa