Bateria testów TROS-KA 1

Ośrodek Rozwoju Edukacji przekazuje nauczycielom, wychowawcom oraz specjalistom ze szkół i przedszkoli zestaw materiałów dotyczących narzędzia diagnostycznego TROS-KA 1, składający się z dwóch publikacji:

monografii: Nauczycielska ocena rozwoju emocjonalno-społecznego uczniów  ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi oraz

podręcznika: Ocena kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały postdiagnostyczne dla skali KA.

Publikacje te zawierają m.in. charakterystykę metodyczną oraz scenariusze zajęć i karty pracy przystosowane do zróżnicowanych potrzeb uczniów, zwłaszcza z dysfunkcją wzroku, uszkodzeniem słuchu oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu i afazją.

Ostatnia aktualizacja: 17 stycznia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa